Skrota din bil

Från den 1 juni 2007 togs den så kallade skrotpremien bort och alla bilar omfattas av producentansvaret. Det innebär att du kan lämna din bil kostnadsfritt till oss. Vi tar alltså inte ut någon avgift. För närvarande betalar vi heller inte någon generell ersättning för en skrotbil. Om din bil är av senare årsmodell och kan bedömas ha ett reservdelsvärde får du gärna kontakta oss.

Överskjutande skatt kommer på posten till dig.

Vi demonterar miljöfarliga komponenter, tappar dem på vätskor och sorterar och skickar oljor, kvicksilver, bly och annat miljöfarligt avfall för destruktion.

När du kommer till oss tar du med senaste registreringsbevis (gula pappret) och legitimation. Om du saknar det gula registreringsbeviset kan vi hjälpa dig att beställa ett nytt.

Om du inte är ägare till bilen ska registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller ska du ha en fullmakt från ägaren som ger dig rätt att skrota bilen.

Vi ombesörjer att den blir skrotad och avförd från CBR (centrala bilregistret) och om du vill får du ett inlämningskvitto.

Om du inte har möjlighet att lämna bilen på plats kan vi ombesörja hämtning. Vi anlitar då en extern bärgningsfirma för detta. För fraktkostnad kontakta oss på 0370-28100.

 

 

 

 

Tänk på miljön

© Ericssons Bildemontering