Miljö och kvalitetspolicy

  • Ericssons Bildemontering AB skall arbeta för en bättre global miljö samt för personalens säkerhet och välbefinnande. 
  • Vi skall omhänderta och bortforsla fordon och avfall enligt gällande lagar/regler samt även arbeta för ständiga förbättringar.
  • I största mån skall vi omhänderta bildelar och restprodukter för återanvändning.
  • Vi skall sträva efter att hushålla med energin.
  • Ericssons Bildemontering AB skall ständigt arbeta för en ökad effektivitet och kvalitativ förbättring.
  • Genom fortlöpande utbildningar och allas medverkan så strävar vi efter högsta möjliga kvalitet på delar och arbete samt att uppfylla kundernas krav.

Genom att systematiskt säkra verksamhetens registrering och dokumentation skall vi arbeta för att förbättra kvaliteten och för att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall arbeta för ett gott intryck inför omgivningen och våra kunder.

 

Certifiering

Vi är certifierade enligt BPS kvalitets- och miljöledningssystem och godkända som mottagningsstation i Bilindustrins nätverk.

 

© Ericssons Bildemontering