AB Ericssons Bildemontering
Kärda, 331 95 Värnamo
Tel: 0370-281 00, Fax: 0370-283 60
info@ericssonsbildemontering.se

Skrota din bil

När du lämnar din bil hos oss tar vi inte ut någon avgift.  Vi demonterar miljöfarliga komponenter, tappar dem på vätskor och sorterar och skickar oljor, kvicksilver, bly och annat miljöfarligt avfall för destruktion.

När du kommer till oss tar du med senaste registreringsbevis och legitimation. Om du inte är ägare till bilen ska registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller ska du ha en fullmakt från ägaren som ger dig rätt att skrota bilen. Vi ombesörjer att den blir skrotad och avförd från CBR (centrala bilregistret) och om du vill får du ett inlämningskvitto.

Om du inte har möjlighet att lämna bilen på plats kan vi ombesörja hämtning. Vi anlitar då en extern bärgningsfirma för detta. Kostnaden för transporten är för närvarande 625 kr.

Från den 1 juni 2007 togs den så kallade skrotpremien bort och alla bilar omfattas av producentansvaret. Det innebär att du kan lämna din kompletta bil kostnadsfritt hos oss. Överskjutande skatt kommer på posten till dig.